מדברים שימור: שמואל גרואג על היצירה של אריך מנדלסון בירושלים

סיפור חייו של אריך מנדלסון אופייני עבור איש תרבות ממוצא יהודי שחי ויצר במחצית הראשונה של המאה הקודמת. נולד בעיירה שעברה כמה פעמים מידי פולין לגרמניה, למד בגרמניה, בתקופה מסוימת היה מקורב לקבוצת "הפרש הכחול" של וסילי קנדינסקי, נהיה אדריכל ידוע כבר בצעירותו, נאלץ לעזוב את גרמניה בגלל עליית הנאצים לשלטון. שנים ספורות (1935-1939) העביר בארץ ישראל, אך השאיר כאן חותם משמעותי.
אדר' שמואל גרואג – מתכנן, חוקר וראש הסטודיו לשימור במחלקה לארכיטקטורה בבצלאל ידבר על יצירותיו של מנדלסון בירושלים. בירושלים קיים מקבץ נדיר של עבודותיו של מנדלסון, מחשובי האדריכלים בתקופה המודרנית. היחידה לשימור בבצלאל ערכה מחקר על עבודותיו אלו והסטודנטים הציגו התערבות באתרים שחלקם יוצג בהרצאה.

בתמונה: אריך מנדלסון באתר הבנייה בירושלים


Tuesday, May 23 at 6:30 PM – 8:30 PM