24.1.2017 שכונת הבוכרים בירושלים, אדר' משה שפירא

שכונת הבוכרים תוכננה במתכונת אירופית עם רחובות בצורת שתי וערב, ובה מבנים המזכירים בנייה
בוכרית מסורתית. השכונה נחשבה עם בנייתה בסוף המאה ה-19 לשכונה היהודית המפוארת בעיר.
אדריכל השימור משה שפירא יזם ב-2008 עם התושבים תוכנית לשימור השכונה וערך תיק תיעוד
לשכונה ולבתיה.