20.6.2017 סודות וסדר בכפר המגובב: ממצאים מתיעוד הכפר ליפתא, אדר' יהונתן צחור

אדר' יהונתן צחור, רשות העתיקות

בשנת 2015 כפר ליפתא נכנס לרשימה הטנטטיבית של אתרי מורשת עולמית של UNESCO.
אדר' יהונתן צחור, מנהל צוות התכנון במינהל השימור ברשות העתיקות, ששקד על סקר הכפר ליפתא בשלוש השנים האחרונות, יספר על הכפר ועל סקר העתיקות.

בתמונה: עולים מתימן סועדים על גג מבנה במעלה הכפר ליפתא
מקור: הארכיון הציוני