קייטנת פסח

לגילאי מגן חובה עד בית ספר יסודי, כיתות א'-ה'
טל': 02-5631116
מחיר מלא: 900 ש"ח
יש אפשרות ליום קצר או לרישום לפי ימים