גוזל יונה חדש בקע בפינת החי הלימודית של מוזיאון הטבע

פינת החי הלימודית של מוזיאון הטבע- יונים

בביתן העופות של פינת החי של מוזיאון הטבע, חיים בצוותא יונים תרנגולים ותרנגולות, תוכונים וצבה סודנית ענקית. לאחרונה (אוקטובר 2020) בקע גוזל יונים בקופסת ההטלה שצוות פינת החי הציב בכלוב למטרה זו. יוני הבית נפוצות בכל הארץ. הן ניזונות מזרעים. עונת הקינון מתחילה במרץ ונמשכת עד אוגוסט. היונים הן מונוגאמיות. הזכר מחזר אחר הנקבה בתנועות […]